HOMEOPATİK TEDAVİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Homeopati doktora gitmeyi ertelemek maksadıyla kullanılmamalıdır.


İlgilenilen sağlık durumu için homeopati üzerine yayınlanmış araştırmalar ve yapılan çalışmalar araştırılmalıdır.


Eğer homeopatiyi kullanmak düşünülür ve bir homeopattan tedavi almaya karar verilirse, uygulayıcının eğitimi ve deneyimi sorulmalıdır.


Hamile ve emziren kadınlar ya da homeopatiyi bir çocuğu tedavi etmek için kullanmayı düşünen kişiler önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.


Hekimler kullanılan tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar hakkında bilgilendirilmelidir. Bu koordineli ve güvenli bir bakımın sağlanmasına yardım edecektir.


Yan etkileri hakkında;


Her ne kadar gözleme dayalı incelemeler haricinde homeopatik tedaviler çok iyi araştırılmamış olsa da, bu tedavilerin güvenliği ile ilgili genel hususlar belirtilebilir.


Düzenli kontrollerle, eğitimli uzmanların denetimi altında alınan çok seyreltik homeopatik ilaçların genellikle güvenli olduğu ve şiddetli yan etkilere yol açma olasılığının olmadığı bulunmuştur.


Homeopatlar hastalarının bazılarının homeopatik şiddetlenme (geçici kötüleşme) yaşamalarını beklerler. Araştırmacılar klinik çalışmalarda bu reaksiyona dair bir kanıt bulamamıştır.


Homeopatik ilaçların geleneksel ilaçlar ile etkileşime geçmediği sanılır, ancak homeopatik ilaç kullanılması düşünülüyorsa önce mutlaka hekimi ile görüşmek gerekir.