HOMEOPATİ NEDİR?


200 yıl önce Almanya’da geliştirilen ve uygulanan tamamlayıcı tıp içinde yer alan homeopati, bütünsel bir tedavi sistemidir.


Homeopatinin temel prensibi benzerler yasasıdır. Latince ‘’ similia similibus curentur’’ ‘’benzer benzeri tedavi eder’’ anlamına gelir. Bu prensip, bir hastalığın, sağlıklı bir kimsede benzer belirtiler yaratan bir madde ile tedavi edilebileceğini belirtir.


Homeopat , yunanca benzer anlamına gelen’’ homeo’’ ve hastalık ya da ıstırap çekmek anlamına gelen ‘’pathos’’ tan gelir. Homeopati küçük dozda çok seyreltik maddelerle vücudun kendini iyileştirme kabiliyetini teşvik etmeye çalışır. Bu terapötik yöntem alman hekim Samuel Christian Hahnemann tarafından 18. Yüzyılın sonunda geliştirilmiştir. Hahnemann iki ana prensibi açıkça belirtmiştir.


1.İzleri Hipokrat’a kadar sürebilen benzerler yasası, yaygın bir sıtma tedavisi olan kına kına (china bark) ağacının kabuğunu defalarca yutmasının ardından hastalığın belirtilerini yaşadığını keşfeden Hahnemann tarafından daha da geliştirilmiştir. Hahnemann, bir madde sağlıklı bir kimsede hastalık belirtilerine neden olabiliyorsa, küçük miktarlarında benzer belirtileri olan hasta bir kişiyi iyileştirebileceği teorisini ortaya atmıştır.


2.Seyreltme (minimum doz kuralı) prensibi ilacın dozu ne kadar az olursa etkinliğinin de o kadar fazla olacağını ifade eder. Homeopatide maddeler aşamalı yöntemle seyreltilir ve her seyreltme arasında kuvvetlice çalkalanır.’’Potentizasyon’’ denilen bu işlemin başlangıçtaki maddeden bir çeşit bilgi ya da enerjiyi nihai seyreltik ilaca geçirdiğine inanılır. Çoğu homeopatik ilaç şifa veren maddenin molekülleri hiç kalmayacak kadar seyreltiktir. Ancak homeopatide bu maddenin suda, vücudun kendisini iyileştirmesini teşvik eden özünü bıraktığına inanılır. Bu teoriye suyun hafızası denir.


Homeopatlar insanları genetik ve kişisel sağlık geçmişlerine ,beden tiplerine ve mevcut fiziksel, duygusal, zihinsel belirtilerine dayanarak tedavi eder. Homeopatik tedavi kişiye özeldir, her bireyin hastalanma şekli farklıdır.


Homeopati alerji, astım, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, sindirim bozuklukları, kulak enfeksiyonları, baş ağrıları, deri döküntüleri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.


WHO(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tanınmıştır.