HOMEOPATİK İLAÇLAR


Homeopatik ilaçlar bitkilerden, minerallerden ya da hayvanlardan elde edilen doğal maddelerden üretilir.


ABD’de homeopatik tedaviler 1938’de ABD Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Ürünleri yasası dahilinde yazılmış olan ‘’ ABD Homeopatik Farmakopesi, HPUS’’ yönergelerine göre hazırlanır.


Homeopatik ürünler aktif bileşenden çok az içerdiği ya da hiç içermediği için, reçeteli ve reçetesiz ilaçların geçtiği güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmezler.


ABD Gıda ve İlaç Birliği (FDA)’ne göre homeopatik ilaçların kuvvet derecesi, saflık ve paketleme bakımından belirli yasal standartların sağlanmasını gerektirmektedir. İlaçların üzerindeki etiketler en az bir ana endikasyon, bileşenler listesi, seyreltme ve güvenlik açıklamaları içermelidir.


Homeopatik ilaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini veya olumlu etkilerini bildiren bazı kişisel gözlem niteliğinde çalışmalar rastgele plasebo kontrollü çalışmalar ve laboratuvar araştırmaları bulunmaktadır.


Homeopatiyi mevcut bilimsel yöntemleri kullanarak incelemek zordur çünkü çok seyreltik maddeler ( ultra seyreltik ya da UHD’ler olarak da bilinir) üzerinde kolaylıkla ölçüm yapılamaz, bu da çalışmaların tasarlanmasını ya da benzerlerinin yapılmasını zorlaştırır. Bunun yanı sıra homeopatik tedaviler son derece kişiseldir ve homeopatın tek tip reçete yazması söz konusu değildir. Binlerce belirtiyi tedavi etmek için reçete edilebilecek çok çeşitli seyrelti oranlarında yüzlerce farklı homeopatik ilaç vardır.